Un dia de platja a l’hivern. Celebració del Dia de les Illes Balears

El passat dissabte 28 de febrer hem celebrat el
Dia de les Illes Balears amb una activitat a la platja d’Es Comú de Muro.
En una illa com Mallorca, on fa gairebé 60 anys
que la indústria viu del model turístic del “sol i platja”, moltes vegades no
som prou conscients de l’escassesa d’aquests ecosistemes costaners. Dels 783 km
de litoral que té l’illa, només un 20% són platges i arenals, i la gran majoria
no estan protegides.
Per entendre què és una platja, s’ha treballat
el seu procés de formació a partir de l’anàlisi de les restes que hem trobat a
la vorera. Els participants han pogut classificar molts dels elements que
formen la platja i tenen relació amb les praderies submergides de Posidonia oceanica (el que popularment
anomenam alga) i també s’han observat
amb detall amb una lupa binocular. Es calcula que el 87% dels granets d’arena
de les nostres platges no tenen un origen mineral, sinó orgànic, es tracta de
fragments de closques calcàries de petits organismes que viuen als alguers i
que, en morir, s’esmicolen i s’incorporen a l’arena. Així, la idea principal
que s’ha transmès amb aquest treball és que: sense posidònia no hi hauria els
organismes que majoritàriament formen l’arena; sense arena no hi hauria platja
i dunes; sense la platja que la separa de la mar, l’albufera que hi ha darrere
no podria existir.
La gran riquesa de les praderies de posidònia inclou més de 160 espècies vegetals i més de 550 espècies d’animals
Un aspecte xocant de les platges a l’hivern és
el gran canvi en el seu perfil, a causa del fort embat de les ones, i la poca
quantitat de persones respecte al que estam avesats a veure els mesos d’estiu.
Això ens recorda com són de dinàmics, però alhora fràgils, aquests ecosistemes.
Precisament, per a corregir les alteracions provocades per l’intens ús de
visitants la temporada d’estiu, els participants han pogut observar les
actuacions per a regular l’ús públic i restaurar la vegetació dunar que s’han
potenciat des del parc natural de s’Albufera i el departament de Costes del
Ministeri de Medi Ambient, tant a les primeres dunes de la platja d’Es Comú com
a l’interior del pinar.
Les platges a l’hivern queden protegides per les fulles mortes de posidònia que hi arrosseguen les ones